Jak zjistím přesný čas svého narození?

07.05.2017 18:12

Pokud se z nějakého důvodu zajímáte, kdy jste se Vy, anebo někdo blízký přesně narodili, v kolik hodin jste přišli na svět, existuje hned několik možností, jak to zjistit.

 

Nejdříve je dobré navštívit svého praktického lékaře, u kterého máte uloženou svojí zdravotní kartu. V ní může být založen záznam o Vašem narození vystavený porodnicí.

 

V případě, že ve zdravotní kartě daný údaj obsažen není, máte hned dvě možnosti, jak v pátrání pokračovat.

 

Buď zajdete osobně do porodnice, kde jste se narodili, a požádáte, aby bylo nahlédnuto do porodních knih, kde je veden záznam o Vašem porodu a tudíž i informace o čase Vašeho narození. Připravte se, že některá zařízení si za vyhledání účtují i několik set korun, jinde Vám naopak informaci poskytnou úplně zdarma. Problém může nastat v případě, že uvedené knihy byly vyskartovány, anebo porodnice, v níž jste se narodili, byla zrušena. V tom případě byste se měli obrátit na krajský úřad, který měl převzít veškerou zdravotnickou dokumentaci zaniklého zařízení. Ovšem i zde musíte počítat s určitým omezením nahlížet do převzatého materiálu, které se řídí dle příslušných zákonů.

 

Jiná a možná snazší možnost, jak údaj zjistit, je přímo oslovit rovněž krajský úřad, ale správní oddělení, které má na starost vedení druhopisů matričních knih a také sbírek listin, ve kterých se nachází hlášení o narození dítěte, které vystavila porodnice a ve kterém může být čas Vašeho narození zapsán. Nejednalo se však o povinný údaj, proto musíme počítat i s druhou možností, že tam čas narození nemusí být uveden. Povinné to bylo pouze u vícečetných porodů. Stačí tedy na krajský úřad zaslat žádost (některé krajské úřady mají přímo formulář ke stáhnutí na webových stránkách), zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč (lze buď osobně, anebo převodem na účet) a pak již očekávat výsledek.

 

Měla jsem osobní zkušenost tento uvedený postup vyzkoušet a díky bohu jsem byla nakonec úspěšná a čas svého narození obdržela. Nenacházel se sice ve zdravotní kartě u mého praktického lékaře, ale ve sbírce listin naštěstí obsažen byl a já jsem se ho takto dozvěděla.

 

Přeji Vám úspěšné pátrání :)