Genealogické služby

Znát historii svého rodu je pro nás velmi důležité a věříme, že i Vám není životní cesta Vašich předků lhostejná...

Pokud se ji snažíte odhalit a blíže poznat, jsme ochotni Vám s tímto pátráním pomoci a dohledat jména Vašich předků. Pokud budete toužit poznat i další skutečnosti, které se jednotlivých osob Vašeho rodu dotýkají, sdělíme Vám vše, co nám různorodé archivní prameny poskytnou...

Jestli při studiu rodinné historie narazíte na nejrůznější zápisy, se kterými si nevíte rady, nedokážete je za žádných okolností správně přečíst nebo se dostanete do situace, kdy už nenacházíte další informace, pokusíme se i s těmito překážkami vypořádat...

Stačí jen, když nám dáte vědět. 

Vrátíme Vašim předkům jména a seznámíme Vás s jejich životem ;) 

 

 

 

Potřebuji pomoci