O nás

Tajemství předků se zabývá nejen dějinami jednotlivých rodů žijících na území Čech a Moravy, ale zároveň dohledává cenné údaje o rodinných sídlech, ať už se jednalo o statek, mlýn či měšťanský dům. Opomenuta není ani historie míst, kde členové rodů žili a působili.

 

Adéla Brablecová (roz. Skoumalová)

Vystudovala obor Archivnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci a posléze pokračovala ve studiu oboru Archivnictví a pomocné vědy historické na Univerzitě Hradec Králové. Mnoho let se zabývá historií vlastní rodiny, přičemž v posledních letech se věnuje genealogii velmi intenzivně. V pátrání se zaměřuje nejvíce na oblast Zábřežska a Šumperska, zajímá se o život ve městě i na vesnici v 17. až 19. století, specifikuje se na mlynářské rody a držitele dědičných rychet, věnuje se archivní činnosti.