Kaple sv. Prokopa ve Skaličce

24.05.2014 16:55

Kaple stojící v horní části dříve samostatné obce Skalička byla vystavěna roku 1839, na což nás upomíná letopočet na pískovcovém portálu při vstupu do kaple. Zbudována byla tehdy jako náhrada za dřevěnou kapličku, která stála nedaleko. Kaple nebyla dlouhou dobu vysvěcena. Teprve za starosty Josefa Pěničky koncem 19. století na žádost paní Terezie Najmanové z domu s tehdejším číslem popisným 3 stojícím nad kaplí došlo k jejímu vysvěcení, aby se v ní mohly sloužit mše. Ty se v kapli odbývaly dvakrát ročně, a sice o sv. Prokopu na takzvané „malé hody“ (sv. Prokop je patronem Skaličky) a poté v hodové pondělí po svátku sv. Václava. Tomuto světci byla kaple dle obecní kroniky zasvěcena. Původně byla jedna mše placena velkostatkem a druhá obcí, později byly obě hrazeny již ze sbírek.

 

Výřez indikační skici Stabilního katastru obce Skalička z roku 1835. Uprostřed znázorněna původní dřevěná kaplička.

 

K zajímavostem patří, že půdní prostory kaple byly až do roku 1864 využívány coby kontribuční sýpka, kam každý rok povinně skládali část svého obilí vlastníci pozemků ve Skaličce pro případ příští neúrody. Na svatého Ondřeje se pak na půdu kaple ukládal oves pro obecního býka.

Až do roku 1901 patřila kaple pod zvolskou farnost, od tohoto roku přešla pod farnost v Zábřehu. Od roku 1906 náleží ke kapli hřbitov ležící nad obcí směrem na Jestřebí. Předtím se pochovávalo na hřbitově ve Zvoli a nakrátko na hřbitově u kostela sv. Barbory v Zábřehu.

 

Dobová pohlednice Skaličky s vyobrazením kaple sv. Prokopa (původně sv. Václava), až do roku 1913 stál vedle kaple dřevěný kříž, který nechala postavit obec Skalička roku 1876.

 

Výřez dobové pohlednice Skaličky se zobrazením kaple, naproti přes cestu byl roku 1913 postaven kamenný kříž.

 

V roce 1931 za prudké letní bouřky uhodil do věže kaple blesk a značně ji poškodil. Během následných oprav byla ve věži kaple nalezena dřevěná skříňka se dvěma zápisy z roku 1839 a 1862, konkrétní obsah zápisů však obecní kronika neuvádí.

Původně byl v kapli obraz Panny Marie ustavičné pomoci, při opravách roku 1941 byl do kaple umístěn obraz sv. Prokopa. K dalším opravám došlo roku 1953 a také v devadesátých letech minulého století. Poslední rozsáhlá rekonstrukce budovy byla provedena v letech 2009 až 2010.

 

                           

        Dnešní podoba kaple sv. Prokopa ve Skaličce.                    Obraz sv. Prokopa umístěný nad oltářem v kapli.