Kdy začít psát rodovou kroniku?

31.03.2014 20:00

Proč bychom měli sepsat rodovou kroniku? Kdy je ta ideální doba začít? A co všechno bychom do ní měli zahrnout? Na tyto otázky se pokusí odpovědět tento článek…

 

Rodová kronika je ta nejideálnější forma zpracování historie vlastní rodiny. Může být v ní obsažen příběh pouze jednoho rodu, ale také může předkládat osudy i několika rodů současně, které jsou spolu úzce spřízněni. Ve skutečnosti záleží na každém z nás, jakou formu rodové kronice vlastně zvolí. Důležité je s takovýmto zpracováním vůbec začít. Nejedná se o jednoduchou práci, ať už z hlediska časového, neboť studium nepřeberného množství archivních pramenů, které se nějakým způsobem našeho rodu dotýkají, nás stojí mnoho a mnoho chvil, ale také z hlediska historického, protože bychom při sepsání dějin rodu měli mít určité povědomí o historických souvislostech a dobře znát dějiny regionů, ze kterých členové rodiny pocházejí…

A kdy tedy s touto prací začít? Kdy se nám naskytne ten nejvhodnější okamžik? Odpověď zní: TADY A TEĎ! Protože s každým dalším okamžikem přicházíme o cenné informace. Z našeho života se postupně vytrácejí lidé, ať už přímí příbuzní, anebo alespoň pamětníci oné doby, kteří naši rodovou kroniku mohou obohatit o zásadní informace a vzpomínky, které odjinud již nezískáme. To znamená, začněme co nejdříve! Jiný vhodnější okamžik již nebude… Porozhlédněme se doma po nejrůznějších dokumentech, fotkách či osobních vzpomínkách našich předků, navštivme i vzdálené příbuzné, vyptávejme se jich, zaznamenávejte si jejich vyprávění, nechte si pojmenovat osoby na starých fotografiích, udělejte v těchto okamžicích pro výzkum rodiny maximum, je to potřeba, jednou si za své vynaložené úsilí poděkujete. Až tohle všechno uděláme, začněme postupně studovat archivní prameny a pak už můžeme začít pozvolna se sepisováním rodové kroniky…

 

Objevujte zapomenuté příběhy své rodiny, sdílejte je se svými nejbližšími, radujte se z nich :)

 

S Láskou Adéla