Místo posledního odpočinku mé nejvroucněji milované a nezapomenutelné manželky...

04.06.2014 13:34

Při pátrání po osudech našich předků nás naše kroky velmi často dovedou na místa jejich posledního odpočinku… Ne vždy však úspěšně jejich hrob nalezneme, přesto je velmi přínosné a pro mne až mnohdy dojemné porozhlédnout se po celém hřbitově a prohlédnout si i ostatní náhrobky, neboť nejeden z nich nám začne vyprávět vlastní příběh… A co my víme, třeba i lidé, jejichž jména jsou na těchto náhrobcích zvěčněna, jsou s námi nějakým způsobem spřízněni, anebo nás jejich životní příběh obohatí o důležitou zkušenost :)

 

Ráda bych Vám dnes představila jeden z nich, který mne na hřbitově v obci Malá Morava velmi oslovil a vzbudil ve mně zájem zjistit si k životu dotyčné další informace…

 

Vlevo dobová fotografie kostela Nanebevzetí P. Marie v Malé Moravě, kostel obklopen hřbitovem. Vpravo zachycení kostela Nanebevzetí P. Marie v Malé Moravě v současnosti.

 

Prvotní pro mne nezbytné indicie mi nabídl samotný nápis na náhrobku, ten v překladu zní:

„Místo posledního odpočinku mojí nejvroucněji milované nezapomenutelné manželky paní Marie Klamethové, rozené Stanzel, manželky statkáře z Malé Moravy, zemřela 12. října 1904 ve věku 24 let a její obě děti…”

 

 

Vlevo fotografie náhrobku Marie Klametové na hřbitově v Malé Moravě, napravo její podobizna.    

 

Údajů sice není moc, ale i přesto jsem byla schopna o Marii Klametové zjistit to, co mne zajímalo a lákalo. Začala jsem jak jinak než vyhledáním zápisu o jejím úmrtí v příslušné matrice zemřelých, neboť se mi to ihned nabízelo. V ní mi bylo sděleno, že opravdu zemřela toho dne, co je uvedeno na náhrobku, tedy 12. října 1904. Příčinou její smrti se stalo vykrvácení při porodu svého syna Antonína, který se bohužel narodil již mrtvý. Pohřbeni byli společně o dva dny později farářem Juliusem Zohnerem právě na hřbitově v obci Malá Morava, který jsem navštívila.

 

ZA Opava, Sbírka matrik Severomoravského kraje, kniha inv. č. 9750, s. 140.

 

Samotný zápis v matrice úmrtní mi nabízí ještě další pro mne velice přínosné údaje o Marii (dovolím si ji takto důvěrně oslovovat). Než se k nim však vyjádřím, potřebuji ještě zjistit, proč je na náhrobku uvedeno „její obě děti”. Znamená to, že v hrobě neodpočívá pouze se synem Antonínem, ale i s jejím druhým dítětem. Matrika narození mi však nabídla vysvětlení. V říjnu roku 1902 nepřivedla Marie na svět dvojčata, jak by na první pohled mohlo být zřejmé, ale již o rok dříve se jí narodil syn Gustav Josef, který svou matku přežil jen o několik měsíců. Umírá 19. března 1905 ve věku 1 rok a 7 měsíců na zánět plic.  Pohřben byl taktéž farářem Juliusem Zohnerem do hrobu ke své matce a bratrovi…

 

ZA Opava, Sbírka matrik Severomoravského kraje, kniha inv. č. 9750, s. 142.

 

Nyní se vrátím o 24 let zpět do obce Valteřice (dnešní název obce zní Žleb, část Hanušovic) do domu č. p. 33, kde se dne 10. května 1881 narodila právě Marie Terezie, dcera Františka Stanzela, zdejšího sedláka. Ze Žlebu pocházel i její dědeček Josef Stanzel, toho času již výminkář, zato její babička Antonie přivdala se do Žlebu z vesnice Podlesí z rodu Leibichů. Mariina maminka se zase jmenovala Magdalena a byla dcerou Šimona Stöhra, sedláka ve Žlebu, a jeho manželky Magdaleny, dcery Leopolda Katzera, sedláka z Velké Moravy. Marie byla pokřtěna 12. května téhož roku v kostele sv. Linharta ve Vysokých Žibřidovicích, přičemž jejími kmotry se stali Jan Losrmann, sedlák z Hynčic nad Moravou, a Antonie Göbelová, manželka Františka Göbela, dědičného rychtáře z Vysoké.

 

Vlevo výřez indikační skici Stabilního katastru obce Valteřice z roku 1835 se zachycením domu č. p. 33, jenž kdysi stával v blízkosti kaple Navštívení P. Marie vystavěné roku 1801.  Vpravo dnešní podoba kaple ve Žlebu.

 

Jedna z velmi významných událostí Mariina krátkého života byla svatba s Josefem Klametem, sedlákem ze zhruba 10 km vzdálené obce Malé Moravy, která proběhla dle zápisu v církevní matrice dne 7. června 1902. Po svatbě se Marie přistěhovala na manželův grunt č. p. 7 v Malé Moravě.

Výřez indikační skici Stabilního katastru obce Malá Morava z roku 1835 se zachycením domu č. p. 7, ve kterém žila se svým manželem po dobu dvou let Marie Klametová a v němž také v říjnu 1904 zemřela.

 

Během krátkého manželství s manželem zplodili dvě děti, ale bohužel jim nebylo přáno na tomto světě déle pobývat. Předpokládám, že již roku 1905 nechal Josef klamet opatřit místo posledního odpočinku své milované manželky a obou synů tímto náhrobkem, který v sobě nese hlubokou vzpomínku a vyjímečný cit, který k milované ženě cítil. Zda se Josef Klamet po smrti Marie znovu oženil, mi matriky prozatím bohužel nesdělily…

 

Přesto jsem velmi vděčná, že jsem se mohla blíže seznámit se životem této ženy, pomáhá mi to tak dokreslovat mnohdy nelehké životní úděly našich předků…

 

Připomínejme si jejich osobité příběhy :) 

 

S úctou Adéla