Rod(ina) je poklad, chraňte si ho!

18.01.2015 17:13

V souvislosti s úmrtím v rodině si člověk najednou začíná více uvědomovat význam jejich jednotlivých členů, jakou měrou rodinu obohacují, jak moc jsou v rodině potřební. Apeluji proto na Vás, začněte si prosím význam Vaší rodiny uvědomovat již nyní, protože je to pro nás všechny moc důležité, uzdravte rodinné vztahy, odpusťte staré křivdy, tyto nejrůznější rodinné problémy a starosti celému rodu jen ubližují a ať chceme nebo ne na každém jeho členu se nějakým způsobem podepíší a nemusí to být vždy jen generace, jíž se to dotýká! Odpusťte, uzdravte rodinné vazby, navštěvujte se, sdílejte spolu krásné společné okamžiky, ať může rodinný poklad zářit a rozrůstat se. Začněte s tím teď. Nikdy již nebude lepší příležitost. Věřte! Pro sílu rodu je to potřeba…

 

Se vzpomínkou na mou milovanou babičku Marii ♥

 

Adéla