Využívám možností :)

05.05.2017 11:47

Život plyne a přináší nám sebou okamžiky radostné, veselé, ale mnohdy i smutné a bolestné. Tyto okamžiky mnohdy sdílíme se svojí rodinou, blízkými, ale i vzdálenými příbuznými. Mnohdy se v rámci těchto událostí setkáme tváří v tvář s dalšími členy rodu, o jejichž existenci jsme měli sotva tušení. Přesto jsou tato setkání velice obohacující. Dozvíme se o našich společných předcích mnohdy nové i jiné poznatky, někdy jsou nám potvrzeny naše představy o jejich životě, jindy slyšíme úplně rozdílné informace. Přesto je velmi vhodné si takováto vyprávění otevřeně vyslechnout a porovnávat.

 

Zatímco na oslavy narozenin, či svateb svoláváme většinou jen bližší rodinu, tak právě v okamžicích pohřbu máme možnost setkat se i se vzdálenějšími členy. Najednou se Vám nabízí možnost je poznat. Máte je všechny pohromadě a můžete od nich získat daleko více informací, než byste navštívili každého osobně. I když je pro nás mnohdy zrovna daný okamžik bolestný, využívejte prosím těchto možností.

 

Osobně jsem měla před pár dny možnost poznat alespoň krátce dosud žijící bratry své babičky, či synovce a neteř svého zesnulého dědy. Najednou se před Vámi vyjeví další členové rody, vy je blíže poznáváte a pozorujete a uvědomujete si, že jsou si v chování, snad přístupu k životu, jaksi podobní, jsou podobní snad i Vám, je Vám s nimi dobře, jsou srdeční, ochotní a najednou Vám někoho připomínají, Vás, Vašeho dědu, Vaše předky, Váš celý rod… Hledáním společných rysů mezi Vámi naleznete typické vlastnosti celého rodu, a to přeci stojí za taková setkání.

 

A protože takové společné okamžiky jsou pro celý rod důležité, je úžasné si je na památku zvěčnit, vyfoťte se společně, sdílejte pak fotky v rámci rodiny, předejte si na sebe kontakty, navštěvujte se, udržujte zdravé vztahy, kdy jindy budete mít ještě takové možnosti…

 

I na smutných a bolestných chvílích je důležité najít to dobré, co nám skrze ně může nového a krásného do života, do rodiny, do rodu přijít :)

 

Využijte toho!

 

Se srdečnou vzpomínkou na dědu Václava <3 Děkuji, že jsi byl v mém životě a že jsi mi tenkrát předal vše, co mi rod Skoumalů předat měl…