Mlynářství

e Mühle             mlýn

klappern            klapat

r Wandtrog         vantrok

s Mühlrad          mlýnské kolo

s Kamprad         paleční kolo

s Wasserrad       vodní kolo