Výměnek

r Ausgedinge          výměnek, výminek

r Ausgedinger         výměnkář

ergieszen               vynutiti

erkiesen                 vybrat, zvolit, vyvolit

e Herberg(e)           přístřeší, nocleh

s Stube                  pokojíček, světnice, jizba

s Stübchen             pokojíček, světnice, jizba

s Stübl                   pokojíček, světnice, jizba

r Stübler                 výměnkář

s Stübli                  pokojíček, světnice, jizba