Místopis

Při pátrání po rodinné historii je mnohdy nezbytné seznámit se alespoň obrysově s dějinami jednotlivých lokalit, kde naši předci žili a pracovali. Prvotní informace bychom měli hledat v nejrůznějších vlastivědných dílech, která nám nabízejí základní seznámení se s příslušnými panstvími i jednotlivými vesnicemi k nim náležejícími. Poté je záhodno se porozhlédnout po literatuře, která nám nabízí podrobnější pojednání o působištích našich předků. Pokud takové knihy dosud nespatřily světlo světa, pak nám nezbývá než oslovit místní kronikáře či pracovníky muzeí, popřípadě se do zjišťování dějin daného místa s láskou pustit sami...

 

Mnou sepsané dějiny Skaličky u Zábřeha naleznete zde.