Historie rodového sídla

Život našich předků i s prožitými osudy je vždy vázán na nějaké konkrétní místo, nějakou konkrétní budovu. Proto je velmi přínosné dozvědět se co nejvíce možných zpráv a informací právě o rodovém sídle. Neměli bychom při takovém zjišťování opomenout i předchozí, popř. budoucí obyvatele dané stavby, neboť jedině tehdy pochopíme význam zkoumaného domu. Také není moc vhodné vytrhávat historii sídla z kontextu doby a života konkrétní vesnice. Pátrejte a objevujte!

 

Jak může vypadat sepsaná historie rodového sídla právě Vašich předků?

 

Hostinec ve Skaličce

 

Z historie bludovského mlýna