Archiv článků

ARCHIVNÍ PRAMENY VYPRÁVĚJÍ

19.06.2015 14:19
Prožitky první světové války ovlivnili snad každého muže, který se jí zúčastnil. Ne vždy však návrat domů znamenal úlevu a štěstí... Jak citelně zasáhla válka do života mladého a nadějného Stanislava Polácha ze Zborova se dočtete zde.

Smutný osud nadějného absolventa zábřežského gymnázia Stanislava Polácha

18.06.2015 15:26
Ráda bych se s Vámi podělila o silný příběh života zborovského rodáka Stanislava Polácha poznamenaného první světovou válkou, který jsem snad náhodou, snad to tak mělo být, objevila zapsaný v obecní kronice Zborova, a sice....   „Světová válka překvapila zdejší tichou a klidnou vesničku víc...

NOVÉ ČLÁNKY NA BLOGU

16.06.2015 13:47
Na blog byly přidány dva nové články. Pokud přemýšlíte, jak pokračovat ještě v obohacování rodinné historie, pak doporučuji článek A co dál? Zato pro seznámení se se stopami, jenž na památku předků zanecháváme v krajině, je vhodné vzpomínání na téma Toulky krajem paměti na své předky. Doporučuji k...

Toulky krajinou paměti na své předky

15.06.2015 15:17
Dovolte mi, abych se touto cestou s Vámi podělila o prožitky a poznání, kterými jsem byla obohacena během jednoho putování po krásné moravské krajině, a sice na samém okraji Zábřežska v obci Rohle. Ráda se procházím po takovýchto vesničkách a s radostí objevuji inspiraci, jak pro...

A co dál?

02.06.2015 10:30
Máte už sestavený rodokmen a sepsanou rodovou knihu? A ptáte se, co můžete ještě pro dějiny svého rodu udělat?   Na to Vám odpovím asi takto:   I když nám připadá, že o svém rodě již víme všechno a že již není další možná cesta výzkumu, budeme se jisto jistě pokaždé mýlit. Ptáte se...

NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK

02.06.2015 09:14
Na stránky byl nově přidán německo-český slovník i méně známých výrazů, se kterými se častokrát setkáme během genealogického výzkumu. Tento slovník bude průběžně doplňován.

Rod(ina) je poklad, chraňte si ho!

18.01.2015 17:13
V souvislosti s úmrtím v rodině si člověk najednou začíná více uvědomovat význam jejich jednotlivých členů, jakou měrou rodinu obohacují, jak moc jsou v rodině potřební. Apeluji proto na Vás, začněte si prosím význam Vaší rodiny uvědomovat již nyní, protože je to pro nás všechny moc důležité,...

(Ne)obyčejný obchodník z Crhova se nevzdává...

18.09.2014 13:53
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenost, kterou jsem byla dnes velice obohacena. Momentálně se zabývám dějinami jedné podhorské vesničky, a sice obcí Crhov. Do rukou se mi dostalo větší množství spisů pojednávajících o vyřízení hostinské koncese pro Ferdinanda Havlenu z domu čp....

Za práh matrik, aneb když základní pramen nestačí...

17.09.2014 12:42
Pátrání po předcích sebou nese na jedné straně nebývalé dobrodružství kořeněné drobnými úspěchy, na druhé straně nás často potkává nejedno úskalí, se kterým se musíme nějakým způsobem vyrovnat. Ne vždy nám ovšem různé archivní prameny přejí, neboť doba, která uplynula od jejich vytvoření, se každým...

Místo posledního odpočinku mé nejvroucněji milované a nezapomenutelné manželky...

04.06.2014 13:34
Při pátrání po osudech našich předků nás naše kroky velmi často dovedou na místa jejich posledního odpočinku… Ne vždy však úspěšně jejich hrob nalezneme, přesto je velmi přínosné a pro mne až mnohdy dojemné porozhlédnout se po celém hřbitově a prohlédnout si i ostatní náhrobky, neboť nejeden z nich...
Záznamy: 11 - 20 ze 25
<< 1 | 2 | 3 >>