Archivní prameny vyprávějí

Nejstarší zprávy o rychtě v Písařově

22.10.2015 14:21
První zmínka o působení fojta ve vsi Písařov se objevuje v dostupných pramenech k roku 1516. V berním rejstříku z daného roku bylo uvedeno, že fojt Pavel a konšel Jan přinesli od šesti usedlých z Písařova 21 a ½ groše a samotný fojt Pavel tehdy coby berni odevzdal 6...

Smutný osud nadějného absolventa zábřežského gymnázia Stanislava Polácha

18.06.2015 15:26
Ráda bych se s Vámi podělila o silný příběh života zborovského rodáka Stanislava Polácha poznamenaného první světovou válkou, který jsem snad náhodou, snad to tak mělo být, objevila zapsaný v obecní kronice Zborova, a sice....   „Světová válka překvapila zdejší tichou a klidnou vesničku víc...

(Ne)obyčejný obchodník z Crhova se nevzdává...

18.09.2014 13:53
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenost, kterou jsem byla dnes velice obohacena. Momentálně se zabývám dějinami jedné podhorské vesničky, a sice obcí Crhov. Do rukou se mi dostalo větší množství spisů pojednávajících o vyřízení hostinské koncese pro Ferdinanda Havlenu z domu čp....

Místo posledního odpočinku mé nejvroucněji milované a nezapomenutelné manželky...

04.06.2014 13:34
Při pátrání po osudech našich předků nás naše kroky velmi často dovedou na místa jejich posledního odpočinku… Ne vždy však úspěšně jejich hrob nalezneme, přesto je velmi přínosné a pro mne až mnohdy dojemné porozhlédnout se po celém hřbitově a prohlédnout si i ostatní náhrobky, neboť nejeden z nich...

Kaple sv. Prokopa ve Skaličce

24.05.2014 16:55
Kaple stojící v horní části dříve samostatné obce Skalička byla vystavěna roku 1839, na což nás upomíná letopočet na pískovcovém portálu při vstupu do kaple. Zbudována byla tehdy jako náhrada za dřevěnou kapličku, která stála nedaleko. Kaple nebyla dlouhou dobu vysvěcena. Teprve za starosty...