Rodová kniha

Samotné pátrání po předcích a neustálé studium nových a nových rozličných pramenů sebou nese i pro nás velmi zásadní rozhodnutí, a sice co s tím? Jak nejlépe zpracovat historii našeho rodu, aby byla přehledná, srozumitelná a s co největší vypovídající hodnotou pro nás i naše blízké...
Jednou z možných cest je sepsání takzvané rodové knihy, či kroniky. Ta nám předkládá výčet všech zjištěných informací zapasovaných do doby, v níž naši předci žili.

A co v ní zpravidla najdeme?

Začít bychom měli u nás samotných v úvodu, proč jsme takovou práci vůbec vytvořili :)

Potom následuje již pojednání o nejstarším zjištěném předkovi a odtud pokračujeme po jednotlivých generacích rodu směrem do budoucnosti, skončit bychom měli až u nás samotných, popřípadě našich potomků, aby byla ona kniha ucelená.

Průběžně můžeme knihu doplňovat grafickými znázorněními jednotlivých rodových linií pro lepší přehlednost, rovněž můžeme do textu vkládat již i fotogarfie.

Další částí by mělo být pojednání  o historii míst, kde naši předci pobývali. Rovněž dějiny jejich obydlí a majetkové zázemí.

Neopomeneme blíže popsat obživu a povolání našich předků.

Měli bychom též zmínit původ příjmení.

To jsou zhruba ve stručnosti zmíněné základní stěžejní pilíře rodové knihy. Záleží však na každém z nás, co do ní vlastně napíšeme, co budeme chtít předat budoucím generacím...