Vývod z předků

= ascendence

 

Vývod z předků řadíme mezi nejčastěji vytvářené genealogické grafy. Jsou v něm zachyceni veškeří předci, kteří se v posloupnosti pokolení (tzn. rodiče, prarodiče, praprarodiče,...) podíleli na zplození osoby, pro niž je vývod vytvářen. Jedná se tedy o přehled všech rodičovských párů v pokrevenství jak po meči, tak i po přeslici.