Strom života

"Rodokmen zaznamenává historii lásky rodičů v průběhu po sobě jdoucích generací"  (Masakacu Jonamine)

 

= rodokmen

 

Rodokmen bývá vypracován jako rozrod jedné větve rodu, kdy zdůrazňuje pouze mužské členy. Je tedy v zásadě zobrazením rodového pokrevenství po meči. Zaznamenává všechny syny a dcery, pokud jsou manželskými potomky mužů pocházejících rodem z manželství zakladatele rodu. Dalším znakem rodového společenství bývá shodné příjmení. Rodokmen tak představuje část rozrodu, která se nezabývá potomstvem vdaných žen. Ale zahrnujeme do něj potomky neprovdaných dcer, potomky synů, kteří při sňatku přijali příjmení nevěsty, či potomky synů, jimž byla povolena změna příjmení.

 

Rodokmen rodové větve je vyňatou částí rodokmenu. Sleduje jednu nebo více rodových větví, do nichž se rod v průběhu pokolení rozestoupil. Vychází již od zakladatele rodu.

 

Rodokmen přímé linie zaznamenává pouze posloupnou řadu rodin jednotlivých pokolení rodu, z nichž pochází přímý předek (otec, děd, praděd) osoby, pro kterou se rodokmen zhotovuje. Do takového stromu života se nezapisují ani potomci neprovdaných sester, ale ani ženatých bratrů přímého předka.