Rozrod potomků

= descendence

 

Rozrod potomků patří mezi nejnáročnější vyhotovení genealogického grafu, a to z důvodu nepřeberného množství v něm se objevujících osob a s ohledem na složitost vztahů i různorodost příjmení. Pojímá všechny potomky pocházející z jistého společného páru předků. To znamená, že poznáme všechny muže a ženy, kteří náleží v přímé linii pokrevní příbuznosti po meči i po přeslici k manželskému páru, z něhož se rozrod sestavuje. Tento nejstarší manželský pár označujeme jako zakladatele rodu.